Aktuálně ze života hasičů

17. 6. 2023

Soutěž o Pohár starosty obce

V sobotu 17.6.2023 proběhl další ročník naší soutěže v požárním sportu. Od rána soutěžili Mladí hasiči v soutěži o Pohár starosty obce a Memoriálu Václava Vainara. 

Odpoledne potom proběhla soutěž dospělých o Pohár starosty obce a Memoriál Milana Květáka. Děkujeme všem družstvům za účast, děkujeme kolegům z družebních obcí za návštěvu a také všem členům sboru za pomoc s organizací.

31. 5. 2023

Známe se i s těmi nejmenšími

Dnes část naší jednotky navštívila mateřskou školu na ulici Jesenická. Dětem jsem provedli malé požární cvičení, které zvládli na jedničku. Následně si mohli vyzkoušet hašení z našeho vysokotlaku a vyzkoušet si přilbu. A že jim to šlo!
Za odměnu jsme potom dostali krásné obrázky, na které určitě najdeme odpovídající místo na naší zbrojnici.

27. 5. 2023

Kácení Máje a Den dětí

Dnes se jednotka a SDH zúčastnila Dne děti a Kácení Máje. SDH zabezpečila občerstvení a při skvělé hudbě, náladě i zábavě připravené pro děti proběhla i ukázka hašení požáru osobního auta. Po zdařilé ukázce techniky následovalo samotné kácení Máje za pomoci vedení obce a dalších spolků.
Den to byl více než vydařený a tímto děkujeme, že jsme se mohli na jeho organizaci podílet. Doufáme, že jste si jej užili alespoň tak, jako my.

12. 5. 2023

Nové znalosti pro naši jednotku

Dne 12. května měla jednotka možnost navštívit ZZS v Jeseníku. Mimo osvěžení dovedností jako KPR, měla jednotka možnost vyzkoušet si simulaci porodu, práci s krčním límcem a mnoho dalšího. Věřím, že i díky této zkušenosti může být spolupráce v rámci IZS při výjezdech ještě efektivnější.
Velké díky patří našemu zastupiteli Mudr. Kudrnovi, který nám pomohl k tomu, aby tato exkurze byla možná, paní Šárce Kubálkové, vrchní sestře na ZZS a ochotnému sloužícímu personálu, který nás odpolednem provedl.

11. 4. 2023

2022 v číslech

Statistika výjezdů jednotek v okrese Jeseník mluví jasně. Naše jednotka byla v roce 2022 opět nejvytíženější jednotkou JPO III. Celkem to za loňský rok bylo 27 výjezdů.

Jsme rádi, že můžeme pomáhat!

1. 4. 2023

Hasičská zábava

Na Apríla ale apríl to rozhodně nebyl, i když dobrá nálada nechyběla. 1. dubna proběhla již tradiční hasičská zábava. Za doprovodu skvělé hudby, pití a bohaté tomboly byla na Zlatém Chlumu skvělá zábava až do ranních hodin.

Děkujeme za vyprodaný sál a doufáme, že jste si ples užili plnými doušky! Tak příští rok..

23. 3. 2023

Hasiči dětem

Dneska jsem měli návštěvní den na naší zbrojnici. Dopoledne nás navštívili děti z MŠ Jesenická a odpoledne jsem měli na návštěvě další děti z družiny naší ZŠ.

Tak snad se všem dětem u nás líbilo a rádi je uvítáme zase někdy!

12. 3. 2023

Školíme se a vzděláváme

Pět členů naší jednotky se 11.3.-12.3. zúčastnilo kurzu Základy zdravotnických znalostí v Janský koupelích. Všech pět členů kurz zdárně dokončilo a prošlo i testem.

A tak se naše jednotka neustále posouvá a zdokonaluje v potřebných schopnostech a dovednostech.