Výjezdy

Výjezdy jednotky v roce 2023

DATUM, ČAS

UDÁLOST, MÍSTO

UPŘESNĚNÍ

vytažení uhynulého srnce z řeky Bělá

zajištění komunikací během závodu koloběžek

vyčištění propustku na žádost zřizovatele

požár unimobuňky

požár včelína

pomoc se snesením pacienta do vozidla ZZS

dopravní nehoda OA

převrácený NA se dřevem

prověřovací cvičení jednotky