Výjezdy

Výjezdy jednotky v roce 2024

DATUM

UDÁLOST, MÍSTO

UPŘESNĚNÍ

únik plynu

požár skládky odpadu

doplnění vody na hřbitov

požár - bytovka

transport pacienta pro ZZS

pokácení nebezpečného stromu

otevření bytu

zabezpečení Masopustního průvodu

otevření bytu

autobus v příkopě

únik kyseliny sírové

otevření bytu

snesení pacienta pro ZZS

snesení pacienta