Jednotka

Seznam členů jednotky
pro rok 2023

Petr Došek – VJ, VD, S
Pavel Seidl – VD, S
Milan Krystýn – VD, S
Milan Smékal – VD
Zdeněk Červenka – VD
Leoš Taufer – VD, S
Ondřej Beňo – S
Zdeněk Chmelař – S
Vojtěch Došek – H
Jakub Lašák – H
Jiří Straka – H
Daniel Seidl – H
Jan Taufer – H
Jan Najvárek – H
Milan Viater – H
Jiří Sluka – H
Petr Zahradník – H
Dominik Toráč – H

legenda

VJ – Velitel jednotky
VD – velitel družstva
S – strojník
H – hasič