SDH Česká Ves

Krátce z historie

Sbor dobrovolných hasičů v České Vsi se oficiálně datuje do roku 1891. Za více než 100 let své existence prošlo sborem stovky členů.

Historie hasičů v České Vsi však sahá mnohem hlouběji do minulosti. V uváděném roce 1891 získal hasičký sbor novou tlakovou stříkačku a o rok později byla postavena nová přízemní budova s věží.

 

let od založení
+
členů
+
výjezdů ročně
0 +
Hodin na výjezdech

Ze současnosti sboru

Nyní má sbor pravidelně okolo 60-ti členů, z toho cca 15-20 dětí.

Samozřejmě vždy někdo skončí, ale také k nám nový lidé přicházejí. Proto naše základna je již pár let skoro na stejném počtu členů.

Stávajícím starostou sboru je Milan Krystýn, který má k ruce výbor SDH a takto se schází několikrát do roka za účelem organizace různých akcí ať už samotného sboru, nebo i akcí obecních.

Naše SDH se opravdu aktivně zapojuje do dění v obci a můžete nás vidět na každé akci, kterou pořádá Obec Česká Ves.

Kromě toho náš sbor pořádá tradičně Hasičskou zábavu a v létě také závody v požárním sportu. U dětí se jedná o Memoriál Václava Vainara, u dospělých soutěž O pohár starosty obce a Memoriál Milana Květáka.

Nynější složení výboru SDH je následující:

 • Milan Krystýn – starosta SDH
 • Leoš Taufer – náměstek
 • Petr Došek – velitel SDH
 • Iveta Tauferová – jednatelka
 • Jana Paseková – hospodářka
 • Renáta Baďurová – vedoucí kroužku MH
 • Milan Sedláček – revizor
 • Libuše Prosecká – člen výboru
 • Zdeněk Chmelař – člen výboru
 • Petr Nedavaška – člen výboru
 • Martina Nedavašková – členka výboru